فهرست مقالات


، 1393، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Updates on Coagulation Management in Cardiac Surgery 1393/9/28 - Get XML Data ۱۱۶ بار
۲ Thrombolytic-plus-Anticoagulant Therapy versus Anticoagulant-Alone Therapy in Submassive Pulmonary Thromboembolism (TVASPE Study): A Randomized Clinical Trial 1393/9/28 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۳ Mitral Regurgitation after Percutaneous Balloon Mitral Valvotomy in Patients with Rheumatic Mitral Stenosis: A Single-Center Study 1393/9/28 - Get XML Data ۱۳۶ بار
۴ Opium Consumption and Mid-Term Outcome of Percutaneous Coronary Intervention in Men 1393/9/28 - Get XML Data ۱۵۱ بار
۵ Comparison of the Effectiveness of Continuous versus Intermittent Cefazolin for the Prevention of Infection after Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft 1393/9/28 - Get XML Data ۱۲۰ بار
۶ Association between Sexual Function and Marital Relationship in Patients with Ischemic Heart Disease 1393/9/28 - Get XML Data ۱۳۰ بار
۷ Pentalogy of Fallot with a Single Coronary Artery: A Rare Case Report 1393/9/28 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۸ A Case of Double Right Coronary Artery with Separate Ostium 1393/9/28 - Get XML Data ۱۲۳ بار
۹ Biological Glue Application in Repair of Atrioventricular Groove Rupture: A Case Report 1393/9/28 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۱۰ Difficult Management of Coronary Artery Disease in a Patient with Thrombotic Thrombocytopenic Purpura 1393/9/28 - Get XML Data ۱۲۶ بار
۱۱ Incidentally Detected Tricuspid Papillary Fibroelastoma 1393/9/28 - Get XML Data ۱۴۱ بار
۱۲ Is the Diagnostic Value of Electrocardiography for the Measurement of Left Ventricular Mass Index Underestimated? 1393/9/28 - Get XML Data ۱۳۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه