1393/3/10، جلد ۹، شماره ۲، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Mean Platelet Volume as a Predictor of One-Year Major Adverse Cardiac Events following Elective Percutaneous Coronary Interventions
چکیده انگلیسی مقاله Background: Mean platelet volume (MPV) correlates with platelet activity. The relation between MPV and long-term outcome in patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) has been investigated in several studies. The aim of the present study was to investigate the utility of MPV in prognosticating the long-term outcome after elective PCI. Methods: The study cohort included 2627 patients undergoing elective PCI between September 2008 and June 2010, whose baseline MPV measurements before PCI were available. The patients were divided into three groups of MPV < 9.1 fL, MPV = 9.1 to 10 fL, and MPV > 10 fL, and they were assessed for developing major adverse cardiac events (MACE), comprising death, myocardial infarction (MI), target vessel revascularization (TVR), and target lesion revascularization (TLR) over a one-year follow-up. Results: Of 2539 patients, major adverse cardiac events (MACE) at one year occurred in 77 (3.0%) patients, including mortality in 26 (1.0%). The patients in the highest tertile (MPV > 10 fL) had no increased frequency of MACE compared to those in the mid (9.1 to 10fL) and lowest (< 9.1 fL) tertiles (3.3%, 2.2%, and 3.8%, respectively; p value = 0.14). No significant differences were found for each of the primary endpoints among the MPV tertiles. In multivariate logistic regression, we investigated the association between high MPV and total MACE (OR = 1.10, 95%CI: 0.69-1.77; p value = 0.68), death (OR = 1.14, 95%CI: 0.51-2.54; p value = 0.74), and non-fatal MI (OR = 1.85, 95%CI: 0.73-4.67; p value = 0.19) at one year's follow-up but MPV did not remain in the model in any of the cases. In the diabetic patients, the one-way analysis of variance demonstrated that mortality was 1.6% (4 patients) in the highest tertile, 0.8% (2 patients) in the mid tertile, and 0.5% (one patient) in the lowest tertile. Conclusion: There was no direct correlation between pre-procedural MPV and MACE in elective PCI. MPV can only be considered as an appropriate factor for predicting mortality in diabetic patients undergoing elective PCI.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 17780---17781---17782---17783---17784---

نشانی اینترنتی http://jthc.tums.ac.ir/index.php/jthc/article/viewArticle/447
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Original Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات