مشاهده نشریهعنوان فارسی Journal of Medical Ethics and History of Medicine
عنوان انگلیسی Journal of Medical Ethics and History of Medicine
عنوان مختصر (انگلیسی) journal133
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN
کد eISSN 2008-0387
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi) 133
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سالانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه http://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران - بلوار کشاورز - خ 16 آذر- پلاک 21- ط چهارم - مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-66419661
دورنگار 021-88987574
مدیر مسئول باقر لاریجانی، -
سردبیر باقر لاریجانی، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده OJS
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست