مشاهده نشریهعنوان فارسی Iranian Journal of Nuclear Medicine
عنوان انگلیسی Iranian Journal of Nuclear Medicine
عنوان مختصر (انگلیسی) journal16
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN 1681-2824
کد eISSN 2008-2509
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi) 16
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ شش ماهانه (نيم‌سالانه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه irjnm.tums.ac.ir/
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران - خيابان کارگر شمالی ، بيمارستان شريعتی ، موسسه تحقيقات پزشکی هسته ای
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-8863333-4
دورنگار 88026905
مدیر مسئول محسن ساغری، -
سردبیر محسن ساغری، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده سیناوب
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست