مشاهده نشریهعنوان فارسی مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
عنوان انگلیسی Tehran University Medical Journal
عنوان مختصر (انگلیسی) Tehran Univ Med J
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه فارسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi) 000
کد نشریه (pii)
کد ISSN 1683-1764
کد eISSN 1735-7322
کد نشریه (كتابخانه ملی) 000
کد نشریه (hbi) 4
کد نشریه (جهاد دانشگاهی) 000
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ ماهانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه tumj.tums.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران - خيابان قدس - خيابان پورسينا - بن بست عنايت - پلاک 59 - معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی طبقه اول شماره 202- دفتر مجله
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-88962510
دورنگار 021-88962510
مدیر مسئول سید حسن امامی رضوی، -
سردبیر خانم دکتر نادره بهتاش، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده يكتاوب
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست