مشاهده نشریهعنوان فارسی Journal of Diabetes and Lipid Disorders
عنوان انگلیسی Journal of Diabetes and Lipid Disorders
عنوان مختصر (انگلیسی) journal68
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه انگلیسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد نشریه (doi)
کد نشریه (pii)
کد ISSN
کد eISSN 2251-6581
کد نشریه (كتابخانه ملی)
کد نشریه (hbi) 68
کد نشریه (جهاد دانشگاهی)
کد نشریه (وزارت علوم)
کد نشریه (magiran)
کد نشریه (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ روزانه
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه jdmdonline.com
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران - خيابان کارگر شمالی - بيمارستان دکتر شريعتی - طبقه پنجم ، مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران - صندوق پستی - 1179-14395
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-84902789
دورنگار 021-88029399- 84902765
مدیر مسئول باقر لاریجانی، -
سردبیر اکبر سلطانی، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست