فهرست مقالات


، ۱۳۹۲، جلد ۲۰۱۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ روند ميزان مرگ و مير کودکان استان کردستان طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۳۲ بار
۲ تاثير آموزش روش زندگی بر ريسک فاکتورهای قلبی- عروقی: مطالعه مرور سيستماتيک ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۴۹ بار
۳ مقايسه اعتبار دو روش مبتنی بر پروتکل و مبتنی بر قصد درمان با استفاده از شبيه سازی مونت کارلو : تحليل ثانويه يک کارآزمايی بالينی در درمان بيماران اسکيزوفرنی در حضور عدم اجابت بيماران از دوز کامل دارو ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۵ بار
۴ بررسی کيفيت زندگی و عوامل موثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه ۹ شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۸ بار
۵ اولويت‌بندی مداخلات پيشگيرانه سوانح ترافيکی در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۱۹ بار
۶ عوامل مؤثر بر آلودگی گاوداری‌های شيری تحت پوشش آزمون غربالگری توبرکولين به سل گاوی (مايکوباکتريوم بويس): مطالعه مورد- شاهدی در سطح گله ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۸ بار
۷ بررسی اپيدميولوژی بيماری مالتيپل اسکلروز در شهرستان های استان فارس ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۵ بار
۸ برآورد ميزان بروزسرطان معده در استان اردبيل با استفاده از روش صيد-بازصيد براساس اطلاعات ثبت سرطان مبتنی برجمعيت ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۹۲ بار
۹ برآورد ميزان بقای ۱، ۳ و ۵ ساله بيماران مبتلا به سرطان معده در ايران به روش فراتحليل ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه